نمایش ۱ - ۲۰ کالا از ۲۰

 • پیشنهاد شگفت انگیز
  آمالگام 2 واحدی Gk 110 ۲۲۰,۰۰۰ تومان ۲۱۵,۰۰۰ تومان %۲.۳

  0.0

  از 0 رای

 • پیشنهاد شگفت انگیز
  اسپری توربین LUBER OIL ۳۵,۰۰۰ تومان ۳۰,۰۰۰ تومان %۱۴.۳

  0.0

  از 0 رای

 • پیشنهاد شگفت انگیز
  فرز سر توربین 3 عددی FO-21F ۲۵,۰۰۰ تومان ۱۳,۰۰۰ تومان %۴۸

  0.0

  از 0 رای

 • پیشنهاد شگفت انگیز
  سمان زونالین – Prime Dent ۲۵۰,۰۰۰ تومان ۱۸۵,۰۰۰ تومان %۲۶

  0.0

  از 0 رای

 • پیشنهاد شگفت انگیز
  (1:50,000) Octocaine 2% ۳۰۰,۰۰۰ تومان ۲۶۹,۰۰۰ تومان %۱۰.۳

  0.0

  از 0 رای

 • پیشنهاد شگفت انگیز
  کن کاغذی ساده – META ۲۲,۰۰۰ تومان ۱۷,۵۰۰ تومان %۲۰.۵

  0.0

  از 0 رای

 • پیشنهاد شگفت انگیز
  دستکش لاتکس SPA ۳۰,۰۰۰ تومان ۲۶,۵۰۰ تومان %۱۱.۷

  0.0

  از 0 رای

 • پیشنهاد شگفت انگیز
  وج چوبی آناتومیک مینا ۵۰,۰۰۰ تومان ۴۳,۵۰۰ تومان %۱۳

  0.0

  از 0 رای

 • پیشنهاد شگفت انگیز
  خمیر چسب دندان مصنوعی داینابیس ۸۰,۰۰۰ تومان ۷۶,۰۰۰ تومان

  0.0

  از 0 رای

 • پیشنهاد شگفت انگیز
  سمان اندوسیل Endo Seal ۱۳۳,۰۰۰ تومان ۹۰,۰۰۰ تومان %۳۲.۳

  0.0

  از 0 رای

 • پیشنهاد شگفت انگیز
  سمان گلاس آینومر نوری Iono Cid – LC ۱۹۰,۰۰۰ تومان ۱۱۰,۰۰۰ تومان %۴۲.۱

  0.0

  از 0 رای

 • پیشنهاد شگفت انگیز
  سمان گلاس آینومر Iono Cid – C ۲۰۳,۰۰۰ تومان ۱۳۲,۰۰۰ تومان %۳۵

  0.0

  از 0 رای

 • پیشنهاد شگفت انگیز
  سمان اندوفیل Endo Fill ۱۳۳,۰۰۰ تومان ۹۵,۰۰۰ تومان %۲۸.۶

  0.0

  از 0 رای

 • پیشنهاد شگفت انگیز
  سمان گلاس آینومر فیلینگ Iono Cid – F ۱۸۹,۰۰۰ تومان ۱۲۳,۰۰۰ تومان %۳۴.۹

  0.0

  از 0 رای

 • پیشنهاد شگفت انگیز
  گوتا پرکا ساده Meta ۲۳,۰۰۰ تومان ۱۹,۰۰۰ تومان %۱۷.۴

  0.0

  از 0 رای

 • پیشنهاد شگفت انگیز
  کارپول 4٪ دنتاکائین ۲۸۰,۰۰۰ تومان ۲۶۹,۰۰۰ تومان %۳.۹

  0.0

  از 0 رای

 • پیشنهاد شگفت انگیز
  سارفوسپت کوئیک 4 لیتر + محلول سارفوسپت کوئیک پلاس 500ml ۳۹۰,۰۰۰ تومان ۲۸۰,۰۰۰ تومان %۲۸.۲

  0.0

  از 0 رای

 • اتمام تخفیف کارپول پرزوکایین %2 ۲۹۰,۰۰۰ تومان

  0.0

  از 0 رای

 • پیشنهاد شگفت انگیز
  اولتراسونیک مدل CD-4820 ۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان ۱,۳۰۵,۰۰۰ تومان %۱۰

  0.0

  از 0 رای

 • پیشنهاد شگفت انگیز
  میکروتن پلاس 1 لیتر ۱۲۵,۰۰۰ تومان ۸۰,۰۰۰ تومان %۳۶

  0.0

  از 0 رای