نمایش ۱ - ۲۴ کالا از ۴۱

 • پیشنهاد شگفت انگیز
  چسب دندان فیکسودنت Fixodent Plus ۱۴۴,۰۰۰ تومان ۱۲۴,۰۰۰ تومان %۱۳.۹

  0.0

  از 0 رای

 • اتمام تخفیف میکرو براش PREMIUM PLUS – 902T ۲۱,۰۰۰ تومان

  0.0

  از 0 رای

 • پیشنهاد شگفت انگیز
  فرز سر توربین شعله ایی ۱۸۰,۰۰۰ تومان ۱۳۹,۰۰۰ تومان %۲۲.۸

  0.0

  از 0 رای

 • پیشنهاد شگفت انگیز
  اسپری توربین LUBER OIL ۳۵,۰۰۰ تومان ۲۹,۰۰۰ تومان %۱۷.۱

  0.0

  از 0 رای

 • پیشنهاد شگفت انگیز
  فرز رند توربین یوندا ۳۱۰,۰۰۰ تومان ۲۵۰,۰۰۰ تومان %۱۹.۴

  0.0

  از 0 رای

 • پیشنهاد شگفت انگیز
  فرز سر توربین 3 عددی FO-21F ۲۵,۰۰۰ تومان ۱۵,۰۰۰ تومان %۴۰

  0.0

  از 0 رای

 • پیشنهاد شگفت انگیز
  سمان زونالین – Prime Dent ۲۰۰,۰۰۰ تومان ۱۴۰,۰۰۰ تومان %۳۰

  0.0

  از 0 رای

 • پیشنهاد شگفت انگیز
  خمیر پانسمان کاویزول ۳۲,۰۰۰ تومان ۲۹,۰۰۰ تومان %۹.۴

  0.0

  از 0 رای

 • پیشنهاد شگفت انگیز
  دستکش بدون پودر لاتکس SuperSafe ۴۲,۰۰۰ تومان ۳۷,۰۰۰ تومان %۱۱.۹

  0.0

  از 0 رای

 • پیشنهاد شگفت انگیز
  دستکش لاتکس SPA ۳۲,۰۰۰ تومان ۲۱,۰۰۰ تومان %۳۴.۴

  0.0

  از 0 رای

 • پیشنهاد شگفت انگیز
  سرسوزن دنجکت ۶۰,۰۰۰ تومان ۵۴,۰۰۰ تومان %۱۰

  0.0

  از 0 رای

 • پیشنهاد شگفت انگیز
  دستکش لاتکس پودری Fine ۲۷,۰۰۰ تومان ۲۳,۰۰۰ تومان %۱۴.۸

  0.0

  از 0 رای

 • اتمام تخفیف جا فرزی پلی کربناتی ۵ پله ۶۵,۰۰۰ تومان

  0.0

  از 0 رای

 • پیشنهاد شگفت انگیز
  خمیر چسب دندان مصنوعی داینابیس ۸۹,۰۰۰ تومان ۸۴,۰۰۰ تومان %۵.۶

  0.0

  از 0 رای

 • پیشنهاد شگفت انگیز
  دستکش کم پودر لاتکس NueMAX ۴۰,۰۰۰ تومان ۳۵,۰۰۰ تومان %۱۲.۵

  0.0

  از 0 رای

 • پیشنهاد شگفت انگیز
  رول پنبه تهران طب ۴۹,۰۰۰ تومان ۴۱,۰۰۰ تومان %۱۶.۳

  0.0

  از 0 رای

 • پیشنهاد شگفت انگیز
  سمان اندوسیل Endo Seal ۱۳۳,۰۰۰ تومان ۷۵,۰۰۰ تومان %۴۳.۶

  0.0

  از 0 رای

 • پیشنهاد شگفت انگیز
  سمان گلاس آینومر نوری Iono Cid – LC ۱۹۰,۰۰۰ تومان ۱۰۰,۰۰۰ تومان %۴۷.۴

  0.0

  از 0 رای

 • اتمام تخفیف سمان گلاس آینومر Iono Cid – C ۲۰۳,۰۰۰ تومان

  0.0

  از 0 رای

 • پیشنهاد شگفت انگیز
  سمان گلاس آینومر فیلینگ Iono Cid – F ۱۸۹,۰۰۰ تومان ۱۰۰,۰۰۰ تومان %۴۷.۱

  0.0

  از 0 رای

 • پیشنهاد شگفت انگیز
  پیش بند بیمار واترپروف ۱۲,۵۰۰ تومان ۱۰,۵۰۰ تومان %۱۶

  0.0

  از 0 رای

 • پیشنهاد شگفت انگیز
  پیش بند یکبار مصرف بیمار بهتک ۱۰,۰۰۰ تومان ۸,۰۰۰ تومان %۲۰

  0.0

  از 0 رای

 • پیشنهاد شگفت انگیز
  آبسلانگ چوبی تک ۳,۲۰۰ تومان ۲,۶۰۰ تومان %۱۸.۸

  0.0

  از 0 رای

 • پیشنهاد شگفت انگیز
  دسته آینه Mirrors ۲۵,۵۰۰ تومان ۱۷,۰۰۰ تومان %۳۳.۳

  0.0

  از 0 رای