نمایش ۱ - ۸ کالا از ۸

آلژینات

قالبگیری دندانپزشکی

آلژینات در بسیاری از درمان­ های دندانپزشکی، قالبگیری از محیط دهان و دندان امری ضروری است.

قالبگیری در دندانپزشکی به منظور ایجاد یک مدل برای تشخیص شرایط دهان بیمار

ساختن یک تری اختصاصی، کراون موقت و یا برای تکنسین های لابراتوار به منظور ساختن یک کست از فک بیمار گرفته می­شود.

امروزه مواد قالبگیری مختلفی با خصوصیات متنوعی در بازار موجود می باشند.

دستیار دندانپزشک مسئول دانستن انواع مختلف آلژینات یا مواد قالبگیری مورد استفاده در مطب

راه اندازی و ست آپ ماده قالبگیری و روش کار، مخلوط کردن مواد و کم به قالبگیری است.

مواد قالبگیری به دلیل کیفیت  خاصی که در ثبت جزئیات دارند، به دندانپزشک اجازه می دهند که بهترین و با دقت ترین نگاره را از دندان و بافت های اطراف به دست آورد.

مقایسه ( 0 مورد )