نمایش ۱ - ۲۴ کالا از ۳۹

 • اتمام تخفیف
  فرز سر توربین 5 عددی TF – 21
 • فرز سر توربین 5 عددی TF – 12
  حراج!

  %8

  فرز سر توربین 5 عددی TF – 12 ۱۳۰,۰۰۰ تومان ۱۲۰,۰۰۰ تومان %۷.۷

  0.0

  از 0 رای

 • فرز سر توربین 5 عددی TF – 43
  حراج!

  %8

  فرز سر توربین 5 عددی TF – 43 ۱۳۰,۰۰۰ تومان ۱۲۰,۰۰۰ تومان %۷.۷

  0.0

  از 0 رای

 • فرز سر توربین 5 عددی TF – 11
  حراج!

  %8

  فرز سر توربین 5 عددی TF – 11 ۱۳۰,۰۰۰ تومان ۱۲۰,۰۰۰ تومان %۷.۷

  0.0

  از 0 رای

 • فرز سر توربین 5 عددی ST – 31
  حراج!

  %8

  فرز سر توربین 5 عددی ST – 31 ۱۳۰,۰۰۰ تومان ۱۲۰,۰۰۰ تومان %۷.۷

  0.0

  از 0 رای

 • فرز سر توربین 5 عددی TF – 42
  حراج!

  %8

  فرز سر توربین 5 عددی TF – 42 ۱۳۰,۰۰۰ تومان ۱۲۰,۰۰۰ تومان %۷.۷

  0.0

  از 0 رای

 • فرز سر توربین 5 عددی SF – 41
  حراج!

  %8

  فرز سر توربین 5 عددی SF – 41 ۱۳۰,۰۰۰ تومان ۱۲۰,۰۰۰ تومان %۷.۷

  0.0

  از 0 رای

 • فرز سر توربین 5 عددی FL – 16
  حراج!

  %8

  فرز سر توربین 5 عددی FL – 16 ۱۳۰,۰۰۰ تومان ۱۲۰,۰۰۰ تومان %۷.۷

  0.0

  از 0 رای

 • فرز سر توربین 5 عددی WR – 13
  حراج!

  %8

  فرز سر توربین 5 عددی WR – 13 ۱۳۰,۰۰۰ تومان ۱۲۰,۰۰۰ تومان %۷.۷

  0.0

  از 0 رای

 • فرز سر توربین 5 عددی Tc – 09
  حراج!

  %8

  فرز سر توربین 5 عددی Tc – 09 ۱۳۰,۰۰۰ تومان ۱۲۰,۰۰۰ تومان %۷.۷

  0.0

  از 0 رای

 • اتمام تخفیف
  فرز سر توربین 3 عددی WR-13C
 • فرز سر توربین 3 عددی TR-20
  حراج!

  %27

  فرز سر توربین 3 عددی TR-20 ۵۵,۰۰۰ تومان ۴۰,۰۰۰ تومان %۲۷.۳

  0.0

  از 0 رای

 • فرز سر توربین 3 عددی SR-11
  حراج!

  %27

  فرز سر توربین 3 عددی SR-11 ۵۵,۰۰۰ تومان ۴۰,۰۰۰ تومان %۲۷.۳

  0.0

  از 0 رای

 • پیشنهاد شگفت انگیز
  فرز سر توربین 3 عددی SR-18
  حراج!

  %18

  فرز سر توربین 3 عددی SR-18 ۵۵,۰۰۰ تومان ۴۵,۰۰۰ تومان %۱۸.۲

  0.0

  از 0 رای

 • فرز سر توربین 3 عددی FO-11
  حراج!

  %27

  فرز سر توربین 3 عددی FO-11 ۵۵,۰۰۰ تومان ۴۰,۰۰۰ تومان %۲۷.۳

  0.0

  از 0 رای

 • فرز سر توربین 3 عددی TR-21
  حراج!

  %27

  فرز سر توربین 3 عددی TR-21 ۵۵,۰۰۰ تومان ۴۰,۰۰۰ تومان %۲۷.۳

  0.0

  از 0 رای

 • فرز سر توربین 3 عددی TFA-12
  حراج!

  %27

  فرز سر توربین 3 عددی TFA-12 ۵۵,۰۰۰ تومان ۴۰,۰۰۰ تومان %۲۷.۳

  0.0

  از 0 رای

 • فرز سر توربین 3 عددی TC-12
  حراج!

  %22

  فرز سر توربین 3 عددی TC-12 ۵۵,۰۰۰ تومان ۴۳,۰۰۰ تومان %۲۱.۸

  0.0

  از 0 رای

 • فرز سر توربین 3 عددی FO-21F
  حراج!

  %22

  فرز سر توربین 3 عددی FO-21F ۵۵,۰۰۰ تومان ۴۳,۰۰۰ تومان %۲۱.۸

  0.0

  از 0 رای

 • فرز سر توربین 3 عددی SF-11
  حراج!

  %22

  فرز سر توربین 3 عددی SF-11 ۵۵,۰۰۰ تومان ۴۳,۰۰۰ تومان %۲۱.۸

  0.0

  از 0 رای

 • فرز سر توربین 3 عددی SR-12
  حراج!

  %27

  فرز سر توربین 3 عددی SR-12 ۵۵,۰۰۰ تومان ۴۰,۰۰۰ تومان %۲۷.۳

  0.0

  از 0 رای

 • اتمام تخفیف
  فرز سر توربین 3 عددی TF-12EF
 • فرز سر توربین 3 عددی SF-12
  حراج!

  %27

  فرز سر توربین 3 عددی SF-12 ۵۵,۰۰۰ تومان ۴۰,۰۰۰ تومان %۲۷.۳

  0.0

  از 0 رای

 • فرز سر توربین 3 عددی BR-S46
  حراج!

  %33

  فرز سر توربین 3 عددی BR-S46 ۵۵,۰۰۰ تومان ۳۷,۰۰۰ تومان %۳۲.۷

  0.0

  از 0 رای

فرز توربین 3 عددی / 5 عددی مخصوص دکتران دندانپزشک ودانشجویان ، فرز آنگل ، فرز کاربایت ، فرز رند پایه بلند ، فرز رند پایه کوتاه ، فرز TR-12 و …

مقایسه ( 0 مورد )