نمایش ۱ - ۲۴ کالا از ۳۹

 • پیشنهاد شگفت انگیز
  فرز سر توربین 5 عددی TF – 21
  حراج! فرز سر توربین 5 عددی TF – 21 ۱۳۰,۰۰۰ تومان ۱۱۰,۰۰۰ تومان %۱۵.۴

  0.0

  از 0 رای

 • فرز سر توربین 5 عددی TF – 12
  حراج! فرز سر توربین 5 عددی TF – 12 ۱۳۰,۰۰۰ تومان ۱۲۰,۰۰۰ تومان %۷.۷

  0.0

  از 0 رای

 • فرز سر توربین 5 عددی TF – 43
  حراج! فرز سر توربین 5 عددی TF – 43 ۱۳۰,۰۰۰ تومان ۱۲۰,۰۰۰ تومان %۷.۷

  0.0

  از 0 رای

 • فرز سر توربین 5 عددی TF – 11
  حراج! فرز سر توربین 5 عددی TF – 11 ۱۳۰,۰۰۰ تومان ۱۲۰,۰۰۰ تومان %۷.۷

  0.0

  از 0 رای

 • فرز سر توربین 5 عددی ST – 31
  حراج! فرز سر توربین 5 عددی ST – 31 ۱۳۰,۰۰۰ تومان ۱۲۰,۰۰۰ تومان %۷.۷

  0.0

  از 0 رای

 • فرز سر توربین 5 عددی TF – 42
  حراج! فرز سر توربین 5 عددی TF – 42 ۱۳۰,۰۰۰ تومان ۱۲۰,۰۰۰ تومان %۷.۷

  0.0

  از 0 رای

 • فرز سر توربین 5 عددی SF – 41
  حراج! فرز سر توربین 5 عددی SF – 41 ۱۳۰,۰۰۰ تومان ۱۲۰,۰۰۰ تومان %۷.۷

  0.0

  از 0 رای

 • فرز سر توربین 5 عددی FL – 16
  حراج! فرز سر توربین 5 عددی FL – 16 ۱۳۰,۰۰۰ تومان ۱۲۰,۰۰۰ تومان %۷.۷

  0.0

  از 0 رای

 • فرز سر توربین 5 عددی WR – 13
  حراج! فرز سر توربین 5 عددی WR – 13 ۱۳۰,۰۰۰ تومان ۱۲۰,۰۰۰ تومان %۷.۷

  0.0

  از 0 رای

 • فرز سر توربین 5 عددی Tc – 09
  حراج! فرز سر توربین 5 عددی Tc – 09 ۱۳۰,۰۰۰ تومان ۱۲۰,۰۰۰ تومان %۷.۷

  0.0

  از 0 رای

 • فرز سر توربین 3 عددی WR-13C
  حراج! فرز سر توربین 3 عددی WR-13C ۴۵,۰۰۰ تومان ۳۵,۰۰۰ تومان %۲۲.۲

  0.0

  از 0 رای

 • فرز سر توربین 3 عددی TR-20
  حراج! فرز سر توربین 3 عددی TR-20 ۴۵,۰۰۰ تومان ۳۰,۰۰۰ تومان %۳۳.۳

  0.0

  از 0 رای

 • فرز سر توربین 3 عددی SR-11
  حراج! فرز سر توربین 3 عددی SR-11 ۴۵,۰۰۰ تومان ۳۰,۰۰۰ تومان %۳۳.۳

  0.0

  از 0 رای

 • فرز سر توربین 3 عددی SR-18
  حراج! فرز سر توربین 3 عددی SR-18 ۴۵,۰۰۰ تومان ۲۷,۰۰۰ تومان %۴۰

  0.0

  از 0 رای

 • فرز سر توربین 3 عددی FO-11
  حراج! فرز سر توربین 3 عددی FO-11 ۴۵,۰۰۰ تومان ۳۰,۰۰۰ تومان %۳۳.۳

  0.0

  از 0 رای

 • فرز سر توربین 3 عددی TR-21
  حراج! فرز سر توربین 3 عددی TR-21 ۴۵,۰۰۰ تومان ۳۰,۰۰۰ تومان %۳۳.۳

  0.0

  از 0 رای

 • فرز سر توربین 3 عددی TFA-12
  حراج! فرز سر توربین 3 عددی TFA-12 ۴۵,۰۰۰ تومان ۳۰,۰۰۰ تومان %۳۳.۳

  0.0

  از 0 رای

 • فرز سر توربین 3 عددی TC-12
  حراج! فرز سر توربین 3 عددی TC-12 ۴۵,۰۰۰ تومان ۳۳,۰۰۰ تومان %۲۶.۷

  0.0

  از 0 رای

 • فرز سر توربین 3 عددی FO-21F
  حراج! فرز سر توربین 3 عددی FO-21F ۴۵,۰۰۰ تومان ۳۳,۰۰۰ تومان %۲۶.۷

  0.0

  از 0 رای

 • فرز سر توربین 3 عددی SF-11
  حراج! فرز سر توربین 3 عددی SF-11 ۴۵,۰۰۰ تومان ۳۳,۰۰۰ تومان %۲۶.۷

  0.0

  از 0 رای

 • فرز سر توربین 3 عددی SR-12
  حراج! فرز سر توربین 3 عددی SR-12 ۴۵,۰۰۰ تومان ۳۰,۰۰۰ تومان %۳۳.۳

  0.0

  از 0 رای

 • فرز سر توربین 3 عددی TF-12EF
  حراج! فرز سر توربین 3 عددی TF-12EF ۴۵,۰۰۰ تومان ۲۷,۰۰۰ تومان %۴۰

  0.0

  از 0 رای

 • فرز سر توربین 3 عددی SF-12
  حراج! فرز سر توربین 3 عددی SF-12 ۴۵,۰۰۰ تومان ۳۰,۰۰۰ تومان %۳۳.۳

  0.0

  از 0 رای

 • فرز سر توربین 3 عددی BR-S46
  حراج! فرز سر توربین 3 عددی BR-S46 ۴۵,۰۰۰ تومان ۲۷,۰۰۰ تومان %۴۰

  0.0

  از 0 رای

فرز توربین 3 عددی / 5 عددی مخصوص دکتران دندانپزشک ودانشجویان ، فرز آنگل ، فرز کاربایت ، فرز رند پایه بلند ، فرز رند پایه کوتاه ، فرز TR-12 و …

مقایسه ( 0 مورد )