علت مفید بودن آدامس برای دندان

علت مفید بودن آدامس برای دندان

آیا آدامس برای دندان ها مفید است؟

جویدن آدامس های بدون قند (sugar free) به خصوص بعد از غذا خوردن، می تواند در پیشگیری از ایجاد پوسیدگی دندان ها مفید باشد.

محیط دهان بعد از غذا خوردن خاصیت اسیدی پیدا می کند و در چنین محیطی زمینه برای پوسیدگی دندان ها مساعد می شود.

آدامس های بدون قند می توانند این محیط اسیدی را خنثی کنند و این خود مانع از ایجاد پوسیدگی در دندان ها می شود.

فلوراید آزاد شده از آدامس های بدون قند در سطح مینای دندان می نشیند و با جذب شدن در ساختار دندان، مینای دندان را مقاوم می کند.

منظور از آدامسهای بدون قند این نیست که شیرین نباشند حتی ممکن است از آدامس های معمولی هم شیرین تر باشند  که مربوط به افزودن شیرین کننده های مصنوعی مانند ایزومالت ،سوربیتول و … که به قندهای تخمیر نشدنی معروف هستند می باشد که این نوع قندها پوسیدگی ایجاد نمی کنند.

جویدن آدامس های بدون قند، ترشح بزاق را افزایش می دهد.

عمل تمییز کردن مکانیکی سطوح دندان ها را انجام می دهد. توجه کنید روی بسته این گونه آدامس ها (بدون قند) درج شده است.

البته لازم به ذکر است که شیرین بودن این گونه آدامس ها به خاطر داشتن قندهای بی ضرری مثل زایلیتول و یا سوربیتول می باشد.